• Danışmanlık Hizmetleri (Çocuk gelişim dönemleri, anne ve baba tutumları, sınav ve akademik süreçler, ergenlik, ilişki sorunları)
  • Psikoeğitim
  • Psikoterapi
  • Farmakoterapi (ilaç tedavisi)
  • Dikkat ve öğrenme testleri, kişilik testleri, zeka testleri, okul olgunluk değerlendirme
  • WİSC-R, WİSC 4, CAS, FROSTİG2, METROPOLİTAN OLGUNLUK TESTİ, MOXO, AGTE, CAT, Cümle Tamamlama Testi ve Çizim testleri