EGE PSİKOTERAPİ

Çocuk ve ergenler gelişim dönemlerinin bazı süreçlerinde öğrenme,duygu,düşünce, davranışları ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Günümüzde teknolojinin getirdiği yararlar kadar zararlar da çocuk ve gençleri etkileyebilmektedir. Özellikle ülkemizde sık değişen sınav sistemleri nedeniyle birçok çocuk ve genç bocalama dönemleri geçirmektedir.

Çocuk ve gencin değerlendirilme süreci, uygulanması gereken testler ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Birey biyopsikososyal bir varlıktır. Hayatımızda bu kadar değişken varken çocuğun duygu, düşünce ve davranışlarının nedenini ve etkilerini anlamak ve uygun yaklaşımları belirlemek çok önemlidir.